Aşağı Kaydır
Genel Bilgi

Faturalandırma amaçlı kullanım için onaylanmış IM-RM, Pietro Fiorentini'nin sabit ve tekrarlanabilir doğrulukla karakterize edilen Rotary tip Gaz Sayacıdır.

Ağırlıklı olarak yüksek basınçlı iletim sistemlerinde ve orta ve alçak basınçlı doğal gaz dağıtım şebekelerinde kullanılmaktadır.

Özel gazlar da dahil olmak üzere aşındırıcı olmayan, filtrelenmiş ve kuru gazlarla kullanılabilir.

IM-RM, DG-H2 harmanlaması için hidrojene hazırdır.

Teknik Tablo
Dökümanlar